EGYEBEK
VÁLTOZÁSOK
A TÉRKÉP

A Térkép - és azon keresztül a szimulációk - csak bejelentkezés után érhető el!

A térkép fejlécén (a fehér rész balra fent) lévő feliratokra kattintva szűrhető némileg a megjelenő állomások köre.

  • nevek ki/be: az állomások neveit kapcsolja,
  • jelek ki/be: az állomások bizt.ber. jeleit kapcsolja,
  • Biztosítóberendezések(): minden állomást láthatóvá tesz,
  • LISTA: listás választási lehetőség előhozatala,
  • STATIX: az eredeti fejléc visszaállítása,

A bizt.ber. jelek kiegészítései:

  • :( csak egy hely a térképen
  • :| legalább felületi terv
  • :) indítható szimuláció


A SZIMULÁCIÓK KEZELÉSE

Itt található a szimulációk működtetéséhez, kezeléséhez szükséges leírás. Ezen lehetőségek berendezéstől függetlenül minden szimulációnál megvannak.
Azaz hogy meg kellene lenniük... Majd a teszt időszak eldönti.

A listákból, vagy a térképről bökve elindul a választott állomás programja.

A képernyő közepén a Központi Panelen a bemutatkozó lap látható.

Ha az állomáson olyan berendezés üzemel amelynek nincs foglaltság ellenőrzése, akkor az ablak háttere az állomás külső tere (vágányok, jelzők, váltók, sorompók, stb).

Látható az ablak bal szélén futó Konzol.
(Ha az utolsó üzenete "A program működik! Csak egy vasutasra vár...", akkor elvileg gond nélkül elindult a szimuláció.)

A Központi Panel bezárása után jobb, vagy középső klikkre megjelenik a kezelő/visszajelentő felületeket kiválasztó Kezelő Panel.


Központi Panel

A Központi Panel egy hat lapból álló menürendszer. A lapok közül a Panel bal szélén lévő oszlop ikonjaira bökve lehet választani.

Amíg a Központi Panel a képernyőn van, nem hozható elő a Kezelő Panel és az egérrel nem elérhetőek az éppen látható kezelőfelületek.


Bemutatkozó lap

A program indítása után a bemutatkozó lap látható.

E lapon a program üdvözlő üzenete áll az állomás nevével, valamint a kezelhető biztosítóberendezés típusával.


M.I. lap

A lap a [del] billentyű lenyomására megjelenik/eltűnik.

Ezen a lapon választható ki, hogy mely szolgálati hely ténykedéseit végezze a kezelő, vagy a számítógép.

A program működtethető valamennyi szolgálati hely "BE"-kapcsolásával, akár emberi beavatkozás nélkül is.

(Tesztidőszak: a legtöbb állomás nincs a teljes automatizmus szintjéig kidolgozva!)


Vonatok lap

A lap az [ins] billentyű lenyomására megjelenik/eltűnik.

A vonatközlekedés paramétereit lehet változtatni ezen a lapon.

Indításkor a vonatközlekedés ki van kapcsolva!
(Elsőre érdemes egy-egy vonatot indítani, ha már meg van a kezelés menete, akkor mehet a folyamatos vonatozás.)


Infó lap

Információk a szimulációról. (eltérések a valóságtól, M.I. korlátozások, stb...)


Rendszer lap

A lap az [end] billentyű lenyomására megjelenik/eltűnik.

Főként rendszer információk/statisztikák megjelenítésére szolgáló lap.

Jelenleg néhány fejlesztői segédlet ki/be kapcsolása is ide került.


Belenyúló! lap

A szimuláció elemeinek (jelzők, váltók, vonatok, stb) tulajdonságainak közvetlen "külső" megváltoztatására szolgál.

Az [esc] billentyű lenyomásával hívható elő.

Használata kerülendő!

Kellő körültekintés nélkül kezelhetetlen hibákat okozhat.

Esetleg extra információt nyújt az elemekről.

(Tesztidőszak: ez a lehetőség előbb-utóbb kikerülne a nyilvános felületből.)


Konzol

Az ablak bal felső sarkából induló, a képernyő bal széléhez igazított, átlátszó háttérrel futó szöveges "konzol" a Konzol.

A [ctrl] billentyű megnyomására eltűnik/megjelenik.

Különböző üzenetek jelennek meg itt a vonatok, a berendezések, állapotáról, hibákról, stb.


Kezelő Panel

Jobb vagy középső klikkre előtűnő menü. Kiválasztható benne az adott állomás berendezésének megjeleníteni/kezelni kívánt kezelő/visszajelentő felülete.

Ha van "PLC" menüpont (placc), az az állomás külső terének megjelenítésére szolgál (a többi kezelő felület eltüntetése).
(Több állomás külsőtérén a megfelelő épületre kattintva is elérhető az ottani kezelőfelület.)

Ha az állomás berendezésén együttesen kezelendő elemek (több gombos kezelés, blokk billentyű + induktor, stb), akkor a Parancssor végrehajtása (R), illetve eltörlése (X) is ebből a menüből érhető el.


Ficak

Ha a Központi Panel be van zárva, a képernyő jobb felső sarkában látható a Ficak.

Az itt található gombokkal [M, V, I, R, !] a Központi Panel megfelelő oldalai érhetőek el egér kattintással (amint a Központi Panel látható, a Ficak eltűnik).

Valamint két további gomb [K, C] szolgál a Kezelő Panel illetve a Konzol előhívására.

(Eme apró menü célja, hogy kezelhető legyen a program mobil eszközökön is. Még ezzekkel sem túl barátságos a kezelés kisméretű érintőképernyőről.)


Egér Infó

Az egér mutató közelében, azzal együtt mozgó információs felület.

Alap helyzetben nem látható, de előtűnik amint érzékeny mező fölé kerül az egér mutató.
Illetve, ha a Parancssorba került már elem, akkor az folyamatosan látszik.

Felépítése:
- ikon, ha van (jelzési kép, váltójelző, stb),
- név (az objektum, gomb, stb neve),
- infó, ha van (egy-két szónyi leírás, állapot, stb),
- Parancssor, ha van.


Parancssor

Az Egér Infó-val együtt mozgó elem.

Az összenyomott gombokat/elemeket itt sorolja a program.

Végrehajtás után, felület váltáskor, törlés után nem látható (üres).


Kezelő/visszajelentő felületek

Ezek a felületek lehetnek:
- rendelkező készülék,
- állító központ készüléke,
- vágánytáblák,
- pultok,
- panorámatáblák,
- biztosító szekrény,
- helyi kapcsoló,
- kulcsszekrény,
- az állomás külső tere.

Ezekre a felületekre kerültek a kezeléshez szükséges (klikkelés), illetve információkat szolgáltató (mutató fölé vitele) érzékeny mezők.

A különböző berendezések "kezelési szabályzata" a berendezések leírásánál olvasható (Majd egyszer...).

Ha valamely érzékeny mező fölé kerül az egér mutató, megjelenik az Egér Infó.


Kezelések

Gombnyomás dominókon, pultokon: a gomb neve belekerül a Parancssorba, végrehajtás/eltörlés a Kezelő Panelen.
Véletlen benyomás ellen védett gomboknál megerősítő kérdést tesz fel a program a végrehajtás előtt.

Blokkbillentyű kezelése: a billentyű bekattintása után (Parancssor) az induktorra kattintva a kezelés végbe megy.

Mechanikus elem kezelése: kattintáskor azonnali végrehajtás.

Kézi jelzés adása: a jelzésadás helyére kattintva megjelenik a Kézi Jelzések menü, választás...
(Tesztidőszak: néhány helyszínen működik a "Felhívás az indításra.", a többi még kidolgozás alatt, de adni adják! Explorerben középső gomb választ!?)

Kulcsok kezelése: a kulcshelyre kattintva a kulcs átkerül a "másik" helyre (pl: váltózár - bakzár).
(A helyszíni állítású kitérők felett - de akár más elemek esetében is - zöld/vörös kulcs szimbólum jelzi, hogy a kitérő le van-e zárva, állítható, vagy sem.
Berendezésekben a kulcs színe jelzi, hogy az kivehető vagy épp rögzítve van.)

(Végrehajtás: a kezelés végrehajtásának kísérlete, hogy megtörténik-e az az adott berendezés pillanatnyi állapotától függ...)


A FORGALMI SZIMULÁCIÓ

Forgalmi ténykedésből jelenleg minimálisat - de jelentőseket - tartalmaz a program (vágányút beállítás, jelző kezelés, néhol felhatalmazás).

Forgalom szervezését tekintve néhány szimulációban elérhető az engedély kérés/adás-hoz kötött közlekedés. Ezt egy "GEN"-nek nevezett felület segítségével lehet elérni. Ezen felület kezelése az alábbiak szerint történhet:

A felületen három csoportra elkülöníthető mezők találhatóak:
- a vonali kapcsolatok forgalmi helyzetét mutató 11 mezőből álló oszlopok (név és 10 vonatszám mező), ezek a felület két szélén kerültek elhelyezésre,
- az állomás fővágányai, ahol vonat tartózkodhat (és a vonali kapcsolatok első szigetelt szakasza), ezek a felület közepére kerültek,
- a kiválasztott vonat adatait megjelenítő illetve az engedély adást/kérést/tagadást/lemondást megvalósító gombok, mezők.

Csak a forgalmi szimuláció bekapcsolása után (MI panel) kezdi el a szomszéd az engedélykérést/adást, illetve a GEN felület kérő/adó/tagadó/lemondó gombjai csak ezután hatásosak.


Színek, nyilak

A vonali helyzetek vonatszámmezőiben megjelenő vonatszámok háttér és betűszínei a következő információkat hordozzák:

Kérés : a vonat számára engedélyt kértek.

Engedély : az engedélyt megadták a vonatnak.

Megtagadva : az engedélyt megtegadták.

Engedéllyel közlekedő menet (a vonat elindult az állomásról/szomszédból).

Engedély nélkül közlekedő menet (a vonat elindult az állomásról/szomszédból).

Az állomási vágányzat mezőiben azok szabad volta esetén a vágány neve/jele látható, foglaltság esetén a vonatszám van feltüntetve.


A vonali helyzetekben lévő vonatszámok mellett minden esetben szerepel egy nyílhegy.
Ha a menet a szimulált szolgálati hely felé tart, akkor a nyílhegy a felület közepe felé (az állomás felé) mutat.
Amennyiben a menet a szolgálati helyről indult/indulna, akkor a nyílhegy a felület széle felé mutat.


Kezelések

Amennyiben egy vonatszámot tartalmazó mezőre bökünk, a vonatszám bekerül a kiválasztott vonat mezőjébe, mellette olvashatóak az engedélykéréshez/adáshoz szükséges információk, illetve ezek felett a vágány/kapcsolat jele lesz látható.

Ha üres mezőre kattintunk, az törli a kiválasztott vonat mezőit. Ha az adott helyzetben nem értelmezhetően használjuk az adó/kérő/tagadó/lemondó gombokat a mezők szintén törlődnek.

A kiválasztott vonat mezői alatt vannak a gombok amikkel engedélyt lehet kérni, adni, megtagadni, lemondani. A kezelések hatásosságához ezeken kívül a vonali helyzetek jelei nyújtanak még segítséget.


Engedélykérés!

A vágányzatról vagy vonali helyzetről válasszunk egy felénk tartó menetet! - [a kiválasztott vonat mezők kitöltődnek]
(A menet állapota - kért, kapott, stb - mindegy, de csak a felénk tartó meneteknek - vagy amik nálunk tartózkodnak - lehet engedélyt kérni.)
Bökjünk a választott vonali helyzet jelére! - [a kiválasztott vonat honnan/hová mezőjébe felülíródik a választott vonali helyzet jelével]
Kattintsunk az engedély kérés [O] gombra! - [a kiválasztott vonat mezők törlődnek, az engedélykérésre kijelölt vonali helyzetben feltűnik a kérő vonaszám]

A szomszéd 10 másodperc múlva reagál rá, 5% valószínűséggel megtagadja az engedélyt. :)


Engedély lemondás

Bökjünk a vonali helyzeten az általunk kért, nekünk megadott vagy megtagadott menetre. - [kiválasztott vonat kitöltődik]
Kattintsunk a lemondó [X] gombra. - [a kiválasztott vonat kiürül, a vonali helyzetből eltűnik a vonatszám.]


Engedély adás!

A vonali helyzeten válasszunk egy tőlünk kérő vagy általunk megtagadott menetet.
Kattitnsunk az adás [O] gombra.

Ha az adott szolgálati helyet a szimulálttal több vágány is összeköti, akkor lehetőség van másik alkalmas vágányra is lefogadni a vonatokat (a szomszéd mindíg a helyes/kijelölt vágányra kéri az engedélyt).

A vonali helyzeten válasszunk egy tőlünk kérő vagy általunk megtagadott menetet.
Bökjünk az alternatív kapcsolat jelére.
Kattitnsunk az adás [O] gombra.


A szomszédból az engedélyadás után 10 másodperccel elindul a vonat.
(VIGYÁZAT: még nem figyel irányt, szembejövnő vonatot !!!)


Engedély megtagadás

A vonali helyzeten válasszunk egy tőlünk kérő menetet.
Kattitnsunk a tagadás [X] gombra.

Ha egy vonali kapcsolatban van három nem kezelt (sárga) és/vagy három megtagadott (vörös) vonat, akkor oda - amíg ez a helyzet fenn áll - nem kér engedélyt a szomszéd.

A valódi szabályoknak, elvárásoknak nem teljesen felel meg, de kezdetnek elmegy...


CsP50k